สัมผัสการเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้ชม เด็กเป็นผู้นำทาง ผ่านหนังสารคดีเรื่อง Let the child be the guide