เด็กคลองเตยในภาวะเปราะบาง เมื่อโรคระบาดทับซ้อนโอกาสการศึกษา