เงินก้อนนี้ท่านได้แต่ใดมา งบประมาณ การบริจาค และเสื้อโหลจากศูนย์กลางสู่โรงเรียนชายขอบ