ความท้าทายของครูยุโรป กับการสอนวิชาประวัติศาสตร์แก่เด็กหลากเชื้อชาติ