ฉีดวัคซีนการศึกษา: โควิดยังไม่หนีไปไหนง่ายๆ แต่เด็กๆ ต้องได้เรียนหนังสือ