เสริมสร้างทักษะ สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 2 : โครงการ Equity partnership’s School Network Season 5