ฉันมีความฝันทอดยาวออกไป แต่ฉันมีความจริงระยะใกล้วันต่อวัน