เล่นเพื่อเรียนรู้ มองดูความเป็นเด็ก คิดทบทวนถึงวัยเด็กของเราผ่านหนังสารคดี Childhood โรงเรียนริมป่า