เด็ก 160 ล้านคนทั่วโลก กลายเป็นแรงงาน 79 ล้านคนในนั้นทำงานอันตราย และโควิดจะทำให้สถานการณ์แย่กว่าเดิม