ส่องการศึกษาสองเพื่อนบ้านอาเซียน สิงคโปร์-เวียดนาม ทำอย่างไรให้มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ