ถึงเวลาฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย ในวันที่โรงเรียนเปิดอีกครั้งหลังคลายล็อคโควิด-19