ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร: นวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ เพิ่มทักษะและรายได้นักศึกษาผู้พิการ ผ่านธุรกิจเพื่อสังคม