“กสศ.ร่วมกับกทม.เชื่อมโยงฐานข้อมูลนักเรียน จัดสรรทุน พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเด็กมีภาวะวิกฤตทางการศึกษา หวังแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ป้องกันเด็กด้อยโอกาสหลุดออกจากระบบการศึกษา”