ฟื้นคืนการเรียนรู้จาก K-shaped เป็น V-shaped Recovery ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา