กสศ. จับมือธนาคารโลก-มธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อผลเบื้องต้นการสำรวจทักษะเยาวชน-วัยแรงงาน