ทักษะพื้นฐานที่ขาดหาย อุปสรรคท้าทายแรงงานไทยหลังโควิด-19