2 พฤศจิกายน 2019

โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เตรียมพร้อมนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ก่อนทำกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
1 พฤศจิกายน 2019

“จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 62 สู่นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”

ดร.ประสาร เตือนอย่าตกหลุมพรางว่างานของกสศ.ซ้ำซ้อน จนตัดงบประมาณ ระบุเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข (CCT) แก้เหลื่อมล้ำตรงจุด ลงทุนน้อย ได้ผลมาก ผลวิจัยโนเบลเศรษฐศาสตร์ปี 2019 ชี้ชัดเป็นมาตรการมุ่งแก้ไขปัญหาอุปสงค์ทางการศึกษาตามความต้องการที่แท้จริงเด็กยากจน ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าเรียน และลดอัตราการหลุดออกจากระบบได้ผลจริง กสศ.พร้อมเดินหน้า จับมือ J-PAL ดึงทีมวิจัยรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ 2019 ประเมินผลเพื่อพัฒนาเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข
11 ตุลาคม 2019

วสศ. จับมือ PIER BOT หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ได้รับเกียรติจากดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าพบผู้บริหาร กสศ. และ วสศ. เพื่อประชุมหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
27 กันยายน 2019

ผู้นำการศึกษาโลกชื่นชม’ครูตั้น’ โชว์วิสัยทัศน์ประชุมนานาชาติ

ผู้นำการศึกษาโลกชื่นชม'ครูตั้น' โชว์วิสัยทัศน์ประชุมนานาชาติ ผู้นำการศึกษาโลกชื่นชม วิสัยทัศน์ รมว.ศธ.ไทย ประกาศดึงความร่วมมือนานาชาติ หนุนปฏิรูปการเรียนการสอน ส่งเสริมครูพัฒนาผู้เรียนไทย ปลื้มผลวิจัย OECD 3 ปีพบเด็กพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่แพ้ใครในโลกด้วยฝีมือครูไทย ขณะที่ กสศ. และ สพฐ. เตรียมขยายผลเน้นความยั่งยืน ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.17 น.
X