เข้าสู่ระบบ

Section Equity Lab

EQUITY LAB

ให้บริการสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผ่านวงเสวนา และ Workshop ต่างๆ