Infographic

หมดมุกแล้วใช่ไหม เรียนออนไลน์ก็สนุกได้ ด้วยการดีไซน์บทเรียนผ่าน 4 แนวทาง

การใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นห้องเรียนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ แง่หนึ่ง คือการปรับตัวของการศึกษาไทย เพื่อสร้างการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนไม่ให้เกิดช่องว่างมากเกินไป

แน่นอนว่า การเรียนออนไลน์ยังคงมีข้อจำกัดอีกนานัปการสำหรับนักเรียนจำนวนไม่น้อย ไม่ว่าจะด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ถดถอย เมื่อเด็กๆ และครูต้องจดจ่อกับบทเรียนหน้าจอทั้งวัน

มากกว่านั้น เนื้อหาการเรียนการสอนที่เด็กๆ ต้องเรียนผ่านออนไลน์ ก็ถือเป็นข้อจำกัดหนึ่ง ลำพังสถานการณ์ปกติ การเรียนการสอนในรูปแบบเดิมที่เราคุ้นชินก็มักทำให้เด็กๆ ง่วงเหงาหาวนอนพออยู่แล้ว แต่ในช่วงที่ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จะมีครูและเด็กสักกี่ใบหน้าที่ยังยิ้มร่าให้กับกล้อง

Equity Lab ชวนออกแบบห้องเรียนออนไลน์ผ่าน 4 แนวทาง ดัง Infographic ชิ้นนี้

related post

หมดมุกแล้วใช่ไหม เรียนออนไลน์ก็สนุกได้ ด้วยการดีไซน์บทเรียนผ่าน 4 แนวทาง

การเรียนแบบเดิมๆ มักทำให้เด็กๆ ง่วงเหงาหาวนอน ยิ่งในช่วงที่ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จะมีครูและเด็กสักกี่ใบหน้าที่ยังยิ้มร่าให้กับกล้อง

‘Harkness’ เรียนรู้อย่างเสรีและมีส่วนร่วมบนโต๊ะวงรี

การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered) ครูมีส่วนร่วมในวงสนทนาอย่างเงียบๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น

การศึกษาได้อะไรจากการแบ่งแยกเด็กเก่ง-เด็กอ่อนให้ไกลกัน

ไม่ว่านักเรียนจะเก่งหรืออ่อน ทุกคนอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาเดียวกัน การแบ่งแยกกลุ่มจึงไม่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์