EQUITY LAB Mock up

CO-LEARNING SPACE

EQUITY LAB

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยไปพร้อมกับทุกภาคส่วน
เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผ่านวงเสวนา และworkshop
เพื่อให้บริการด้านสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

เติมเต็มการเรียนรู้ด้วย learning designer กับ DEEP Academy
เติมเต็มการเรียนรู้ด้วย learning designer กับ DEEP Academy
เติมเต็มการเรียนรู้ด้วย learning designer กับ DEEP Academy
ความฝันที่ ‘อยากจะพัฒนาประเทศ’ กับความบกพร่องทางสายตาที่ไม่ใช่อุปสรรค
เติมเต็มการเรียนรู้ด้วย learning designer กับ DEEP Academy
เข้าใจบริบทของผู้เรียนด้วย Empathy
เติมเต็มการเรียนรู้ด้วย learning designer กับ DEEP Academy
สูญเสียโอกาสการเรียนรู้ ผลจากหลักสูตรการเรียนทางไกลในช่วงโควิด-19
previous arrow
next arrow
EQUITY LAB

เติมเต็มการเรียนรู้ด้วย learning designer กับ DEEP Academy

ถ้าพูดถึงการเรียนรู้เรามักจะคิดว่าการเรียนรู้ต้องอยู่ภายในโรงเรียนหรือห้องเรียนเท่านั้น แต่สำหรับโลกปัจจุบันที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว แค่โรงเรียนอาจไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว การมีสมรรถนะที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและการเรียนรู้ที่ดีที่จะทำให้เกิดสมรรถนะนั้นได้ ต้องมีการ “ออกแบบ”

EQUITY LAB

ความฝันที่ ‘อยากจะพัฒนาประเทศ’ กับความบกพร่องทางสายตาที่ไม่ใช่อุปสรรค

“เราอยากเห็นคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เด็กๆได้เรียนหนังสือ มีการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ อยากเห็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี อำนวยความสะดวกให้กับทุกคน เราอยากเป็นส่วนเล็กๆที่จะช่วยให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำลดน้อยลง”

EQUITY LAB

เข้าใจบริบทของผู้เรียนด้วย Empathy

“วันนี้ทุกคนเป็นอย่างไรบ้าง มีความสุข พร้อมที่จะเรียนไหม?” คำถามง่ายๆก่อนจะเริ่มคาบเรียนในแต่ละวัน สะท้อนถึงความเห็นอกเห็นใจของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียน ในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ได้มีเพียงแต่สถานที่เท่านั้นที่เปลี่ยน แต่สภาพจิตใจและอารมณ์ของผู้เรียนก็เปลี่ยนตามไปด้วย

EQUITY LAB

สูญเสียโอกาสการเรียนรู้ ผลจากหลักสูตรการเรียนทางไกลในช่วงโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงเรียนแทบทุกแห่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เกิดความเครียดและความกังวลกับวิธีการเรียนการสอนในแบบที่พวกเขาไม่คุ้นเคย เช่นเดียวกับนักเรียนชาวอเมริกันที่ต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กถดถอย

EQUITY LAB

8 สิ่งน่ารู้เมื่อต้องสอนให้เด็กรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา กุญแจสำคัญของการรู้จักตนเองไม่ใช่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ แต่หมายถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข