สุริยเดว ทรีปาตี: ส่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยยุค Post-COVID-19