สิ่งที่ต้องสูญเสียจากภาวะเจ็บป่วยทางจิตของเยาวชนและคนหนุ่มสาว