สง่า ดามาพงษ์: “เราจะปล่อยให้เด็กหิวโหยต่อไปไม่ได้”