Movement

ประกาศรับหน่วยงาน บุคคล หรือองค์กร ที่จะดำเนินการโครงการประเมินเพื่อพัฒนา นวัตกรรมและการสำรวจข้อมูลเชิงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอและเงื่อนไขการดำเนินงาน (TOR) โครงการการประเมินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการสำรวจข้อมูลเชิงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Link ด้านล่างนี้

91 Downloads

related post

ประกาศรับหน่วยงาน บุคคล หรือองค์กร ที่จะดำเนินการโครงการประเมินเพื่อพัฒนา นวัตกรรมและการสำรวจข้อมูลเชิงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประกาศรับหน่วยงาน บุคคล หรือองค์กร ที่จะดำเนินการโครงการประเมินเพื่อพัฒนา นวัตกรรมและการสำรวจข้อมูลเชิงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ไทยจับมือนานาชาติ ริเริ่มเครือข่ายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ไทยจับมือนานาชาติ ริเริ่มเครือข่ายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ชวนทั่วโลกเดินหน้า All For Education หรือ ปวงชนเพื่อการศึกษา เร่งแก้ความเหลื่อมล้ำให้สำเร็จ เพื่อเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลา ยูเนสโก คาดหวังกสศ.ไทยเป็นต้นแบบและเสริมพลังให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคขยายผล

ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์

ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาคที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์
.Equitable Education Conference 2020“All for Education”
.การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “ปวงชนเพื่อการศึกษา” .ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16:00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-15:00 น.
.โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมซึ่งรวม 60 นักคิด, นักปฏิรูป และนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อโลกตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาร่วมหาคำตอบเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาบนความท้าทายใหม่ของโลกหลัง COVID-19

X