Movement

ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์

ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์

Equitable Education Conference 2020 “All for Education” การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา “ปวงชนเพื่อการศึกษา”

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16:00 น.
และวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-15:00 น.

โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม ซึ่งรวม 60 นักคิด, นักปฏิรูป และนักการศึกษา ที่มีอิทธิพลต่อโลกตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ร่วมหาคำตอบเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา บนความท้าทายใหม่ของโลกหลัง COVID-19 จาก “ปฎิญญาจอมเทียน” ที่โลกกำหนดเป้าหมายร่วมเป็นครั้งแรกในเรื่องความเสมอภาค และได้กำหนดเข้าถึงการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทั่วโลก จากนี้เรามีเวลาอีก 10 ปี ในจุดเปลี่ยนหลังโควิด ของ “ปวงชนเพื่อการศึกษา”

การประชุม 2 ภาษา มีคำบรรยายไทยตลอดงาน
ร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมออนไลน์
ได้ที่ : http://afe2020.eef.or.th/thai/

related post

ประกาศรับหน่วยงาน บุคคล หรือองค์กร ที่จะดำเนินการโครงการประเมินเพื่อพัฒนา นวัตกรรมและการสำรวจข้อมูลเชิงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประกาศรับหน่วยงาน บุคคล หรือองค์กร ที่จะดำเนินการโครงการประเมินเพื่อพัฒนา นวัตกรรมและการสำรวจข้อมูลเชิงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ไทยจับมือนานาชาติ ริเริ่มเครือข่ายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ไทยจับมือนานาชาติ ริเริ่มเครือข่ายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ชวนทั่วโลกเดินหน้า All For Education หรือ ปวงชนเพื่อการศึกษา เร่งแก้ความเหลื่อมล้ำให้สำเร็จ เพื่อเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลา ยูเนสโก คาดหวังกสศ.ไทยเป็นต้นแบบและเสริมพลังให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคขยายผล

ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์

ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาคที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์
.Equitable Education Conference 2020“All for Education”
.การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “ปวงชนเพื่อการศึกษา” .ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16:00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-15:00 น.
.โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมซึ่งรวม 60 นักคิด, นักปฏิรูป และนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อโลกตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาร่วมหาคำตอบเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาบนความท้าทายใหม่ของโลกหลัง COVID-19

X