การศึกษาในยุคโรคระบาด บนความพร้อมของครอบครัวที่ไม่เท่ากัน